Transport Pirc

Naše skladišče

V letu 2008 smo odprli novo poslovalnico na Drenovem Griču. Tu imamo tudi lastno skladišče, kjer zbiramo pošiljke za razne kupce in destinacije. Razpolagamo z cca 600 m2 pokritih skladiščnih površ¡in in cca 2000 m2 odkritih skladiščnih površin namenjenih blagu, ki ni pod carinskim nadzorom.